close
People & CultureThink pieces

Generatie Z engagement: nieuwsgierigheid is belangrijk

De war of talent om generatie Z binnen te halen wordt steeds heviger, we trekken alles uit de kast om de organisatie “generatie Z-proof” te maken. Om het jonge talent te boeien, te binden en binnen te houden. We tellen inmiddels vier generaties op de werkvloer. Dat is bijzonder. Want iedere generatie kent haar eigen normen en waarden, en heeft bovendien een andere visie op werk(geluk) en carrière ontwikkeling. Maar is het wel zo slim om de generaties geïsoleerd te beschouwen? Twan Paes bekijkt de ontwikkeling op de arbeidsmarkt holistisch. “We moeten ons niet blind staren op verschillen, met afgebakende strategieën, maar juist kijken welke samenwerkingsmogelijkheden deze diverse werkvloer te bieden heeft. En naar wat we juist wél gemeen hebben”

Waarom focus leggen op een multi-generatie werkvloer?

“Binnen Young Talent attraction en management gaat het om meer dan alleen focus op generatie Z, het is belangrijk uit te zoomen en AL het talent dat we nu in huis hebben in z’n geheel te bekijken en aan te sturen. Vier generaties met verschillende skills en talenten, hoe kunnen we deze individuen enthousiast laten samenwerken? Allereerst door niet blind te staren op de verschillen, maar juist te kijken naar hoe en wat we van elkaar kunnen leren. In groepsverband. Zo houden we talent niet alleen binnen, maar creëren we ook gemotiveerde teams.”

Hoe meer (leeftijds)diversiteit hoe beter? 

“Ik denk van wel. Hoe meer diversiteit op de werkvloer, hoe beter het is voor de organisatie. Je krijgt dynamische teams waar inhoudelijk heel veel uit te halen valt. Maar daar komt wel als kanttekening bij dat een hoge diversiteit op de werkvloer veel moeilijker te managen is. Ik geloof dat de sleutel teamcoaching is. En een algehele cultuur benadering. Veel aandacht voor het samenwerkingsverband, de manier waarop gewerkt en geleerd wordt van elkaar.  Dit wordt nog belangrijker wanneer totaal verschillende leeftijdsgroepen met elkaar te maken krijgen. Ja, er zijn grote verschillen op de huidige arbeidsmarkt, maar welke mogelijkheden brengen deze met zich mee? Waar kunnen onze generatie verschillen elkaar aanvullen?”

Nieuwsgierigheid zorgt voor engagement

“Veel diversiteit kan voor chaos en tegenstrijdigheden zorgen binnen een team. Het creëren van een gezamenlijk doel zorgt hierin voor richting, voor een sterke cohesie. Generatie Z is totaal verschillend van generatie X of de babyboomers. Toch merk ik, wanneer deze leeftijdsgroepen met elkaar samenwerken, dat de nieuwsgierigheid naar elkaar sterker aanwezig is dan vaak wordt gedacht. We zijn anders,  opgegroeid in andere tijdsgeesten, hebben de tech ontwikkelingen anders beleefd. Maar tijdens momenten van aandacht, voor elkaars interesses en leefwereld, groeit de motivatie om samen te werken. Om samen te leren. Vooral jong talent voelt de mate van interesse in hun persoon feilloos aan, dit is een grote motivatie factor. Een mooi voorbeeld is PSV directeur Toon Gerbrands, waar ik veel mee samenwerk. Hij is een stuk ouder dan de jonge, waanzinnige voetballers in zijn team. De oprechte interesse die hij toont, zijn nieuwsgierigheid naar z’n spelers, zorgt voor een enorme team engagement. Het zorgt ervoor dat mensen  (letterlijk) harder gaan lopen. En zo werkt het eigenlijk binnen iedere organisatie.” 

“Binnen employee engagement is nieuwsgierigheid hét sleutelwoord. Daar mogen we ons best bewuster van zijn en veel meer aandacht aan geven op de werkvloer. Niet alleen binnen (young) talent attraction en werving, het begint al binnen de organisatie zelf.”

Quincy Burke
×